Suppliers at Greenland’s Mineral Sector Supplier Platform

This platform gathers Greenlandic companies and businesses that provide services and supplies to the mineral sector in Greenland.


If you are company with exploration and/or mining licences in Greenland (i.e. a licensee), you need a variety of services and supplies to operate in the country and progress your projects.


This platform allows you to search for and contact local companies to deliver the services and supplies you need. Information about the registered service providers are public, and viewing requires no registration. If you as a licensee, however, wish to call for a public tender for certain services and supplies, you need to register on the platform. You can then create a public tender, and also call certain local companies to bid on your tender.


Using local companies during your exploration and mining project could not only decrease your operating costs, but would allow you to strengthen the company's corporate social responsibility.

____________________________________________________________

Denne platform samler grønlandske virksomheder og selskaber, der leverer tjenester og forsyninger til minesektoren i Grønland.


Hvis du er et selskab som har en efterforsknings- eller udnyttelsestilladelse i Grønland (dvs. en rettighedshaver), har du brug for en række varer, tjenester og forsyninger for at kunne operere i landet og videreføre dine projekter.


Denne platform giver dig mulighed for at søge efter og kontakte lokale virksomheder, der kan levere de tjenester og forsyninger, du har brug for. Oplysninger om de registrerede virksomheder/leverandører er offentlige, og visning kræver ingen registrering. Hvis du som rettighedshaver imidlertid ønsker at indbyde til et offentligt udbud på visse tjenester og forsyninger, skal du registrere dig på platformen. Du kan herefter oprette udbud, og også opfordre/invitere lokale virksomheder til at byde på opgaven.


Brug af lokale virksomheder under dit minedriftsprojekt vil ikke kun reducere dine driftsomkostninger, men vil også give dig mulighed for at styrke virksomhedens samfundsansvar.